UWAGA!!! Zapraszamy na nową stronę internetową dostępną pod adresem: www.v-protect.com
Deutsch |  English
   
    Strona główna |  Wy¶lij Email |  Kontakt
Strona główna  
  Start      O firmie      Produkty      Pobierz      Cennik Kontakt

baner

Telefon:

1234 fax:

+48 789 390 230
+48 534 582 525
Fax:
+48 91 350 70 29
E-mail:
biuro@v-protect.pl
Godziny pracy:
Pn-Pt 8:00-16:00

• Seria ANT
• Seria V12
• Seria V15
• Seria V20
• Seria V22
• Seria V24
• Seria V25
• Seria V26
• Seria V28
• Seria V30
• Seria V32
• Seria V36
• Seria VMF
• Seria VFX
• Seria VRA
• Seria VRB

Mapa specjalistów. Spawanie ¶wiatłowodów
projektowanie osłonek spawów ¶wiatłowodowych
Zaprojektuj osłonkę
Wykonamy osłonki spawów zgodne z Państwa wymaganiami.
TERMOKURCZLIWE OSŁONKI SPAWÓW ŚWIATŁOWODOWYCH
RoHS Oznaczenie RoHS na naszej stronie:

produkty posiadające oznaczenie RoHS spełniają wymogi Unijnej Dyrektywy RoHS.

Wszystkie informacje dotyczące zgodności z dyrektywą RoHS podajemy w oparciu o dane uzyskane od dostawców poszczególnych komponentów.

Coraz szybszy rozwój techniki i technologii w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego powoduje powstanie w coraz krótszym czasie nowych generacji urządzeń, czego konsekwencją jest powstanie znaczących ilości odpadów, bowiem skraca się czas życia tego sprzętu jako aktywnego produktu. Ponieważ jest w nim zawartych wiele substancji niebezpiecznych, np. metale ciężkie, szczególnie rtęć, kadm, ołów, chrom sześciowartościowy lub środki zmniejszające palność, powoduje to, że również odpady z niego powstajace są odpadami niebezpiecznymi dla środowiska. Z tego powodu Unia Europejska podjęła kroki w zakresie prawodawstwa, aby wymusić działania zmierzające do zminimalizowania zagrożeń wynikających z tego faktu. W tym celu została powołana do życia stosowna Dyrektywa RoHS - dyrektywa w sprawie ograniczeń stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w wybranych produktach. Firma V-Protect od początku roku 2009 prowadzi intensywne badania i realizuje projekty, aby przygotować się do wdrożenia nowej dyrektywy oraz wprowadza do swojej oferty elementy spełniajace wymagania RoHS. Zamierzamy zapewnić pełną dostępność elementów przyjaznych środowisku. Jest to jednak zależne od możliwości producentów komponentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów firma V-Protect wprowadziła system kontroli dotyczacy zgodności wykonania komponentów z Dyrektywą RoHS. Pozwoli to na bezproblemową współpracę z naszymi odbiorcami w okresie przejściowym wprowadzania dyrektywy. Pragniemy podkreślić, że służymy pomocą naszym klientom, dysponujemy materiałami przybliżającymi tematykę, organizujemy konsultacje oraz dostarczamy pełnej dostępnej informacji na temat zgodności z dyrektywą RoHS komponentów poszczególnych producentów.

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie sytuacji prawnej związanej z dyrektywą RoHS.

RoHS - wprowadzenie.

Od 1 lipca 2006 roku wchodzi w życie dyrektywa RoHS Unii Europejskiej (Restriction of use of certain Hazardous Substances) dotycząca ochrony środowiska naturalnego. Zakazuje ona stosowania w produktach elektrycznych i elektronicznych sześciu substancji niebezpiecznych (powyżej dopuszczalnych maksymalnych wartości), takich jak:

- rtęć,
- kadm,
- ołów,
- 6-wartościowy chrom,
- środki ochrony przed płomieniami PBB oraz PBDE.

Dyrektywa RoHS wywodzi się bezpośrednio z innej dyrektywy Unijnej WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), tzw. dyrektywy odpadowej i jest ściśle z nia powiązana. Obie dyrektywy mają na celu ograniczenie odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych przy wyeliminowaniu ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego w tym zakresie.

Maksymalne wartości stężeń.

Dopuszcza się maksymalne stężenie 0,1% wagowo materiału jednorodnego dla każdej substancji, z wyjątkiem kadmu, dla którego wartość ta wynosi 0,01%. Przy czym stężenia te nie odnoszą się do wagi końcowego produktu czy pojedynczego elementu, a jedynie do wagi materiału jednorodnego - jednorodnej substancji, którą teoretycznie można mechanicznie oddzielić od innych substancji. Jest to jednoznaczna definicja Unii Europejskiej.

Grupy produktów objętych Dyrektywą.

RoHS obejmuje takie grupy produktów, jak:

- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
- sprzęt IT i telekomunikacyjny,
- urządzenia konsumenckie,
- sprzęt oświetleniowy,
- przyrządy elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych przyrządów przemysłowych),
- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
- automaty,

Zasięg terytorialny.

Dyrektywa RoHS dotyczy rynków Unii Europejskiej, jednak szybko stała się standardem na rynkach światowych, ze względu na globalizację przemysłu elektronicznego. Podobne działania uwarunkowane dyrektywą RoHS są prowadzone w wielu krajach nie będących członkami Unii Europejskiej.

Więcej informacji.

Po 1 lipca 2006 roku każdy końcowy produkt, objęty Dyrektywą i wprowadzony na rynek Europejski będzie musiał spełniać wymogi dyrektywy RoHS. Dotyczy to produktów importowanych na teren Unii Europejskiej oraz produktów przeznaczonych do sprzedaży, wyprodukowanych na terenie Unii. Swoim zakresem RoHS obejmuje gotowe produkty, nie dotyczy zaś elementów i półproduktów składających się na gotowy wyrób. W praktyce producenci będą jednak potrzebowali elementów składowych zgodnych z dyrektywa RoHS, aby sam końcowy wyrób spełniał wymagania Dyrektywy.

Restrykcje.

Nad prawidłowym wprowadzaniem w życie dyrektywy RoHS czuwa organ wykonawczy, który może podjąć kroki niezbędne do ustalenia poprawności spełnienia wymagań Dyrektywy przez producentów. Wszelkie niezgodności mogą doprowadzić do nałożenia kar jak i do całkowitego wycofania produktu z rynku Unijnego.

Substancje warunkowo dopuszczone do produkcji.

Dyrektywa przewiduje kilka ustępstw od ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych, ze względu na braki możliwości technicznych przy zastępowaniu tych substancji.

Głównymi wyjątkami sa ołów i rtęć. Ołów - może być stosowany:

- w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia (>85% zawartości ołowiu),
- w piezoelektrykach,
- w szkle kineskopowym,
- w określonych dyrektywą stopach metali.

Natomiast rtęć - w lampach fluorescencyjnych i innych typach lamp. Dyrektywa dopuszcza również na specjalnych warunkach stosowanie kadmowania oraz stosowanie sześciowartościowego chromu.
Na specjalne wnioski Unia może warunkowo dopuścić inne substancje szkodliwe, jednak będą to tylko dopuszczenia czasowe.

Najnowsza zmiana dyrektywy RoHS, została wprowadzona Decyzją Komisji z dnia 21.04.2006r(2006/310/WE). Główne zmiany dotyczą kadmu i ołowiu. Dopuszczono stosowanie kadmu i jego związków w stykach elektrycznych oraz (wraz z ołowiem) w szkle optycznym i filtrach szklanych. Dopuszczono także stosowanie ołowiu w złączach stykowych. Listę wszystkich zmian można znaleĽć w Decyzji Komisji 2006/310/WE.

Decyzja Komisji 2006/310/WE PL - pobierz
Decyzja Komisji 2005/747/EC ENG - pobierz

Oznaczenia producentów.

Nie istnieją żadne normy warunkujące oznaczanie elementów zgodnych z RoHS, jednak producenci wprowadzili własne systemy oznaczeń w celu ułatwienia jednoznacznej identyfikacji tych produktów przez klientów.

Wpływ dyrektywy na rynki Unijne i światowe.

Dyrektywa ma duży wpływ nie tylko bezpośrednio na producentów oraz firmy zaopatrzeniowe, ale także na logistykę, kontrolę jakości, zasoby magazynowe, dostawy czy też na klienta końcowego. RoHS ma także wpływ na produkty, które nie są nią bezpośrednio objęte, ponieważ producenci powinni przewidzieć różnorakie wykorzystanie swoich wyrobów przez klienta końcowego, którego dobro na uwadze ma Dyrektywa.

Deklaracja zgodności z RoHS.

Unia nie wymaga żadnej określonej deklaracji zgodności z dyrektywą RoHS, jakkolwiek klienci mogą wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających taką zgodność w postaci formularza do wypełnienia, czy też pełnej dokumentacji. Producenci preferują jednak jedynie podawanie informacji o zgodności, bądĽ też o jej braku. Praktykuje się także oznaczanie elementów RoHS-owych na opakowaniach zbiorczych oraz indywidualnych, na fakturach czy też listach przewozowych.

Oznaczenia green i PB free.

Spotyka się również oznaczenia producentów takie jak green oraz PB free. Nie są to oznaczenia zgodne z dyrektywą RoHS. Pierwsze oznacza jedynie ograniczenie stosowania substancji szkodliwych, nie przystosowane do procesu lutowania bezołowiowego (wyższa temperatura lutowania), drugie natomiast oznacza produkt z wyeliminowanym ołowiem.

Zwiększone koszty produkcji zgodnej z RoHS.

Ograniczenie stosowania szkodliwych substancji pociąga za sobą konieczność wprowadzenia nowych, droższych metali i ich związków w procesie produkcyjnym. Sam proces będzie także zmieniony, aby mógł być dostosowany do produkcji zgodnej z RoHS. Wszystkie te zmiany pociągają za sobą dość znaczny wzrost kosztów wytwarzania elementów zgodnych z Dyrektywą.

Nowe stopy lutownicze.

Dotychczasowe stopy lutownicze należy wyeliminować z procesów produkcyjnych. Najważniejszym elementem zabronionym Dyrektywą jest ołów. Unia nie wybrała jednak jednoznacznej alternatywy w tym zakresie. Najpopularniejszym stopem bezołowiowym, który może zastąpić stopy ołowiowe, jest stop powstały na bazie cyny, miedzi i srebra (SAC). Jednak charakteryzuje się on wyższą temperatura topnienia.

Całkowita zgodność z RoHS.

Pełna zgodność z RoHS wymaga nie tylko ograniczenia zabronionych Dyrektywą substancji, ale także przystosowania elementów do procesu lutowania bezołowiowego, czyli do uodpornienia samego elementu na wyższą temperaturę lutowania. Niestety stopy lutownicze pozbawione ołowiu topią się w temperaturach wyższych o około 40°C, niż stopy ołowiowe. Wydłuża się także czas lutowania, co wpływa negatywnie na jakość powstałego lutu. Ewentualną alternatywą w tym temacie są kleje elektroprzewodzące, jednak obecnie nie sa one powszechnie stosowane.

Powyższe informacje nie wyczerpują całkowicie tak obszernego tematu, jakim jest dyrektywa RoHS. Mamy nadzieję, iż pozwoliły znacznie przybliżyć problemy i możliwości ich rozwiązania naszym klientom.

 

© V-PROTECT 2009. All Rights Reserved.